Avoid Disconnection - Khmer (Cambodian)

លិខិតសំខាន់៖ ការប្រើប្រាស់ផ្នែកភ្ លើងអគ្គីសនីអ្នកនឹងត្រូវបិទកាត់ផ្ តាច់មកពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនបាន បង់ប្រាក់តាមបញ្ជីគណនេយ្យ។ អ្ នកត្រូវប្រញ៉ាប់ដោះស្រាយកិច្ចនេះ ជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសវាងការបិទកា ត់ផ្តាច់។ ព័ត៌មាន សំខាន់ៗថាតើអ្ន កត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងពីករ ណីនេះមានសរសេរប្រាប់ជាភាសាអ ង់គ្លេសភ្ជាប់ជាមួយ លិខិតនេះ។ បើអ្នកមិនយល់ជាភាសាអង់គ្លេសទេ សូមរកមនុស្សដែលគេចេះជួយបកប្រែ លិខិតនេះ។ បើគ្មានជំនួយការបកប្រែទេ នោះសូមទាក់ទង

PGE CUSTOMER SERVICE តាមលេខ 1-800-542-8818

គេនឹងជួយអ្នកបាន។ ព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់អ្ន កប្រើប្រាស់មានសរសេរបោះពុម្ពជាភាសា នេះ ក៏អាចរកបានផងដែរដោយ សូមទាក់ទ ងទូរស័ព្ទទៅលេខដូចបានជំរាប។

អ្នកត្រូវដោះស្រាយកិច្ចនេះជាបន្ទា ន់ដើម្បីជៀសវាងពីការបិទកាត់ផ្តាច់

Download Avoid Disconnection – Khmer (Cambodian)